Akademia Pedagogiki Specjalnej - rejestracja żetonowa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 31 dni temu

W celu przyspieszenia działania serwisu UL oraz wyrównania szans wszystkich uczestników rejestracji w systemie zostało wprowadzonych kilka zmian.

  1. Jeszcze przed otwarciem tury rejestracji (albo przed uwolnieniem przedmiotu w turze), jeżeli student nie może zarejestrować się na przedmiot (z powodu braku żetonów, przekroczonego limitu miejsc w poprzedniej turze etc.), na stronie przedmiotu pojawi się stosowna informacja.

  2. Przed otwarciem tury rejestracji (albo przed uwolnieniem przedmiotu w turze) na stronie przedmiotu wyświetlany jest czas pozostały do rozpoczęcia rejestracji na przedmiot. Licznik czasu jest aktualizowany automatycznie. W związku z tym nie jest konieczne odświeżanie strony w oczekiwaniu na rozpoczęcie rejestracji.

  3. Koszyki na stronach przedmiotów należących do następnej tury rejestracji są aktywne, nawet jeżeli tura nie jest jeszcze otwarta lub przedmiot nie został jeszcze uwolniony w już otwartej turze. Jednak kliknięcie w koszyk w momencie, gdy rejestracja na przedmiot jeszcze się nie zaczęła, nie spowoduje rejestracji, a jedynie wyświetlenie stosownego komunikatu.

  4. W ciągu każdych 20 sekund student może co najwyżej 10 razy kliknąć w ikonę koszyka (czyli dokonać 10 prób rejestracji). Nie ma znaczenia, czy student kliknął koszyk dla jednego lub dla wielu przedmiotów. Nie ma również znaczenia, czy student korzysta przy tym z jednego komputera, wielu komputerów, czy z aplikacji wspomagającej rejestrację na zajęcia. Przekroczenie limitu 10 kliknięć w ciągu 20 sekund spowoduje trwającą 20 sekund blokadę możliwości rejestrowania się. Jeżeli student zbliży się do limitu kliknięć, to zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Jeżeli student przekroczy limit kliknięć, to zostanie wyświetlona informacja o blokadzie. Mechanizm ten ma na celu zmniejszenie obciążenia serwerów, na których działa UL, oraz zlikwidowanie potencjalnej nieuczciwej przewagi, jaką mogą dawać próby rejestracji z wielu komputerów naraz lub przy pomocy aplikacji wspomagającej.

  5. Wszystkie aktualizacje stron internetowych UL-a będące następstwem kliknięcia w ikonę koszyka przeprowadzane są w przeglądarce internetowej użytkownika bez odświeżania całej strony. Aktualizowane są tylko konkretne fragmenty strony. Dlatego nie należy używać przycisku "Wstecz" w przeglądarce np. po przedwczesnym kliknięciu w ikonę koszyka przed rozpoczęciem tury rejestracji (wystarczy ponownie kliknąć w ikonę koszyka już po rozpoczęciu tury).

Należy mieć na uwadze, że na skutek wprowadzonych w UL-u zmian istniejące obecnie aplikacje wspomagające rejestrację na zajęcia mogą przestać działać poprawnie, a nawet mieć negatywny skutek, obniżając szansę na skuteczną rejestrację.

W niedalekiej przyszłości analogiczne zmiany (dotyczące rejestracji bezpośrednich do grup) zostaną wprowadzone w systemie USOSweb. Planowane są także inne zmiany w rejestracjach żetonowych (oraz rejestracjach bespośrednich w USOSweb), które ułatwią rejestrowanie się - np. kliknięcie w ikonę koszyka przed rozpoczęciem rejestracji spowoduje, że przeglądarka internetowa sama będzie do skutku ponawiać próby rejestracji (w tempie respektującym narzucony limit prób w konkretnym odcinku czasu).