Akademia Pedagogiki Specjalnej - rejestracja żetonowa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 7 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 104 dni temu
Rejestracja na "seminaria dyplomowe" w roku akademickim 2021/2022 (I rok studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

Studenci pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów. Terminy rejestracji:

 • 07-11.10.2021 rejestracja dla studentów stacjonarnych na kierunkach:
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna
 • 23-31.10.2021 rejestracja dla studentów stacjonarnych na kierunku:
  • socjologia
 • 15-21.11.2021 rejestracja dla studentów stacjonarnych na kierunku:
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • 14-18.10.2021 rejestracja dla studentów niestacjonarnych na kierunkach:
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna
27.09.2021r. godz. 08:00           Rejestracja na WF w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy

Studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich (oprócz pedagogiki wczesnoszkolnej) rejestrują się na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w semestrze zimowym. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w tych samych godzinach co lektoraty i inne przedmioty obowiązkowe. W związku z powyższym bezkolizyjny wybór WF zależy od:

 • sprawdzenia planu zajęć w USOSweb na własnym koncie.
Szczegółowe informacje