Akademia Pedagogiki Specjalnej - rejestracja żetonowa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 13 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 19 dni temu
09.04.2018r.           Rejestracja na "seminaria dyplomowe" realizowane w roku akademickim 2018/2019 (I rok studia stacjonarne pierwszego stopnia KEA)

W Kolegium Edukacji Artystycznej studenci drugiego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów.

09.04.2018r. (stacjonarne); 10.09.2018r. (niestacjonarne)           Rejestracja na "seminaria dyplomowe" realizowane w roku akademickim 2018/2019 (I rok studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia WNP)

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych studenci pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, pedagogila o profilu pratycznym i pedagogika specjalna rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów:

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • pedagogika, pedagogika o profilu praktycznym
 • pedagogika specjalna
studia niestacjonarne pierwszego stopnia
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna/li>
          Rejestracja na "seminaria dyplomowe" których realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019

Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych studenci I roku studiów licencjackich i III roku studiów jednolitych magisterskich, rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe:

 • 07-15.04.2018 rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 14-22.04.2018 rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów :
 • studia stacjonarne
  • praca socjalna
  • socjologia
  • psychologia
 • studia niestacjonarne
  • praca socjalna
  • psychologia
12.02.2018r. godz. 08:00           Rejestracja na WF w roku akademickim 2017/2018 semestr letni

Studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rejestrują się na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w semestrze zimowym. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w tych samych godzinach co lektoraty i inne przedmioty obowiązkowe. W związku z powyższym bezkolizyjny wybór WF zależy od:

 • sprawdzenia planu zajęć w USOSweb na własnym koncie.
Przedmioty oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, na które mogą rejestrować się studenci w ramach obowiązkowych zajęć WF.
 • tenis stołowy
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami samoobrony
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami nordic walking
 • ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, fitness, streching, pilates
 • joga kobiet i mężczyzn
 • aerobic
 • siłownia kobiet i mężczyzn
 • korektywa kobiet i mężczyzn
 • piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
 • piłka halowa mężczyzn
 • piłka koszykowa kobiet i mężczyzn
14.10.2017r.           Rejestracja na "seminaria dyplomowe" w roku akademickim 2017/2018 (I rok studia stacjonarne drugiego stopnia WSNS)

Na Wydziale Stosowanym Nauk Społecznych studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów :

          Rejestracja na "seminaria dyplomowe" w roku akademickim 2017/2018 (I rok studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia WNP)

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych studenci pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe:

 • 10-12.10.2017 rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 16-22.10.2017 rejestracja dla studentów niestacjonarnych.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów:
29.09.2017r. godz. 08:00           Rejestracja na WF w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy

Studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rejestrują się na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w semestrze zimowym. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w tych samych godzinach co lektoraty i inne przedmioty obowiązkowe. W związku z powyższym bezkolizyjny wybór WF zależy od:

 • wypełnienia w określonym terminie testu poziomującego z wybranego języka obcego na podstawie, którego student zostaje zapisany do grupy zajęciowej,
 • sprawdzenia planu zajęć w USOSweb na własnym koncie.
Przedmioty oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, na które mogą rejestrować się studenci w ramach obowiązkowych zajęć WF.
 • tenis stołowy
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami samoobrony
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami nordic walking
 • ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, fitness, streching, pilates
 • joga kobiet i mężczyzn
 • aerobic
 • siłownia kobiet i mężczyzn
 • korektywa kobiet i mężczyzn
 • piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
 • piłka halowa mężczyzn
 • piłka koszykowa kobiet i mężczyzn

Do 16.10.2017r.           Testy poziomujące z języków obcych

Zajęcia z języka obcego są obowiązkowe dla studentów przyjętych na I rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.
Studenci chcący uczestniczyć w zajęciach z wybranego języka (angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego), muszą wypełnić test poziomujący on-line
Test ma na celu przydzielenie studentów do grup zajęciowych na odpowiednim poziomie.


Dyżury pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych