Akademia Pedagogiki Specjalnej - rejestracja żetonowa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 16 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu
Rejestracja na "seminaria dyplomowe" rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich i pierwszego stopnia, rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe.
Przed rejestracja prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów. Terminy rejestracji:

 • studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie:
  • 25.03-02.04.2023 – III rok pedagogiki specjalnej (PC), pedagogiki wczesno szkolnej (PW), psychologii (PY);
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia:
  • 25.03-02.04.2023 – I rok logopedii (LO), pedagogiki (PE), pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej (WS), pedagogiki resocjalizacyjnej (RE), pedagogiki zdolności i informatyki (PZ), pracy socjalnej (PS), socjologii (SC)
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia:
  • 25.03-02.04.2023 – I rok pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej (WS), pedagogiki resocjalizacyjnej (RE),
  • 01-09.04.2023 – I rok logopedii (LO).

UWAGA!
Rejestracja na seminaria dyplomowe dla studentów Pedagogiki (studia stacjonarne pierwszego stopnia) rozpocznie się we wtorek 28.03.2023 roku od godz. 8.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Rejestracja na "seminaria dyplomowe magisterskie" realizowane w roku akademickim 2022/2023

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe.
Przed rejestracja prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów. Terminy rejestracji:

 • studia stacjonarne drugiego stopnia:
  • 10-13.10.2022 – I rok pedagogiki (PE),
  • 23-30.10.2022 – I rok socjologii (SC);
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia:
  • 14-18.10.2022 – I rok pedagogiki (PE).

09-15.02.2023r.           Rejestracja na WF w roku akademickim 2022/2023 semestr letni

Studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rejestrują się na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w semestrze letnim. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w tych samych godzinach co inne przedmioty obowiązkowe. W związku z powyższym bezkolizyjny wybór WF zależy od:

 • sprawdzenia planu zajęć w USOSweb na własnym koncie.
Szczegółowe informacje