Akademia Pedagogiki Specjalnej - rejestracja żetonowa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracja na seminaria dyplomowe dla studentów I roku WNP (studia niestacjonarne I stopień)

Szybkie odświeżanie

Kod grupy 
Nazwa grupy przedmiotów 
100N-3PC-2Z-OB Obowiązkowe dla II r. pedagogiki specjalnej (PC), (3-l) niestacjonarne I stopnia
100N-3PE-2Z-OB Obowiązkowe dla II r. pedagogiki (PE), (3-l) niestacjonarne I stopnia
100S-3PC-2D-OB Obowiązkowe dla II r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
100S-3PE-2D-OB Obowiązkowe dla II r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia