Akademia Pedagogiki Specjalnej - rejestracja żetonowa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 24 dni temu
Rejestracja na "seminaria dyplomowe" w roku akademickim 2020/2021 (I rok studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

Studenci pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe. Przed rejestracja prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów. Terminy rejestracji:

 • 09-13.10.2020 rejestracja dla studentów stacjonarnych na kierunkach:
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna
  • interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • 24.10-01.11.2020 rejestracja dla studentów stacjonarnych na kierunku:
  • socjologia
 • 14-18.10.2020 rejestracja dla studentów niestacjonarnych na kierunkach:
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna
15.02.2021r. godz. 08:00           Rejestracja na WF w roku akademickim 2020/2021 semestr letnim

Studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rejestrują się na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w semestrze letnim. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w tych samych godzinach co lektoraty i inne przedmioty obowiązkowe. W związku z powyższym bezkolizyjny wybór WF zależy od:

 • sprawdzenia planu zajęć w USOSweb na własnym koncie.
Szczegółowe informacje