Akademia Pedagogiki Specjalnej - rejestracja żetonowa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 14 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu
28-30.09.2022r.           Rejestracja na WF w roku akademickim 2022/2023 semestr zimowy

Studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenci trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna rejestrują się na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w semestrze zimowym. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w tych samych godzinach co inne przedmioty obowiązkowe. W związku z powyższym bezkolizyjny wybór WF zależy od:

 • sprawdzenia planu zajęć w USOSweb na własnym koncie.
Szczegółowe informacje
Rejestracja na "seminaria dyplomowe" realizowane w roku akademickim 2022/2023

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe, które będą realizowane w roku akademickim 2022/2023.
Przed rejestracja prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów. Terminy rejestracji:

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia:
  • 26.03-03.04.2022 – I rok socjologii (SC) i pracy socjalnej (PS),
  • 28.03-01.04.2022 – I rok pedagogiki (PE) i logopedii (LO) oraz II rok edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (EP);
 • studia stacjonarne jednolite magisterskie:
  • 26.03-03.04.2022 – III rok psychologii (PY),
  • 28.03-01.04.2022 – III rok pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (PW) i pedagogiki specjalnej (PC);
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia:
  • 04-10.04.2022 – I rok pedagogiki (PE) i logopedii (LO);
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie:
  • 26.03-03.04.2022 – III rok psychologii (PY),
  • 04-10.04.2022 – III rok pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (PW) i pedagogiki specjalnej (PC).