Akademia Pedagogiki Specjalnej - rejestracja żetonowa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 147 dni temu
Rejestracja na "seminaria dyplomowe" realizowane w roku akademickim 2020/2021

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe, które będą realizowane w roku akademickim 2020/2021.
Przed rejestracja prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów. Terminy rejestracji:

 • 04-12.04.2020 rejestracja dla studentów stacjonarnych:
  • I rok pedagogiki
  • I rok pracy socjalniej
  • I rok socjologii
  • II rok edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
  • III rok psychologii
 • 11-19.04.2020 rejestracja dla studentów niestacjonarnych:
  • I rok pedagogiki
  • III rok psychologii

10.02.2020r. godz. 08:00           Rejestracja na WF w roku akademickim 2019/2020 semestr letni

Studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rejestrują się na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w semestrze letnim. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w tych samych godzinach co lektoraty i inne przedmioty obowiązkowe. W związku z powyższym bezkolizyjny wybór WF zależy od:

 • sprawdzenia planu zajęć w USOSweb na własnym koncie.
Przedmioty oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, na które mogą rejestrować się studenci w ramach obowiązkowych zajęć WF.
 • tenis stołowy
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami nordic walking
 • ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, fitness, streching, pilates
 • joga kobiet i mężczyzn
 • aerobic
 • siłownia kobiet i mężczyzn
 • korektywa kobiet i mężczyzn
 • piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
 • piłka koszykowa kobiet i mężczyzn

Rejestracja na "seminaria dyplomowe" w roku akademickim 2019/2020 (I rok studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

Studenci pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe. Przed rejestracja prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów. Terminy rejestracji:

 • 10-13.10.2019 rejestracja dla studentów stacjonarnych na kierunkach:
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna
  • interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
  • interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • 26.10-03.11.2019 rejestracja dla studentów stacjonarnych na kierunku:
  • socjologia
 • 16-21-10.2019 rejestracja dla studentów niestacjonarnych na kierunkach:
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna