Akademia Pedagogiki Specjalnej - rejestracja żetonowa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 14 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu
Rejestracja na "seminaria dyplomowe magisterskie" realizowane w roku akademickim 2022/2023

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe.
Przed rejestracja prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów dla poszczególnych kierunków studiów. Terminy rejestracji:

  • studia stacjonarne drugiego stopnia:
    • 10-13.10.2022 – I rok pedagogiki (PE),
    • 23-30.10.2022 – I rok socjologii (SC);
  • studia niestacjonarne drugiego stopnia:
    • 14-18.10.2022 – I rok pedagogiki (PE).

09-15.02.2023r.           Rejestracja na WF w roku akademickim 2022/2023 semestr letni

Studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rejestrują się na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w semestrze letnim. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w tych samych godzinach co inne przedmioty obowiązkowe. W związku z powyższym bezkolizyjny wybór WF zależy od:

  • sprawdzenia planu zajęć w USOSweb na własnym koncie.
Szczegółowe informacje